GROBNIČKA ČAKAVŠĆINA-ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO
REPUBLIKE HRVATSKE/NEMATERIJALNA BAŠTINA

Artoteka Grobnik


ARTOTEKA GROBNIK – UMJETNIČKA DJELA NA POSUDBU

Artoteka GROBNIK  je, kao prva u ovome dijelu Europe, dodatnim kulturno - turističkim sadržajem zaštićenog kulturnog dobra Republike Hrvatske - kaštelskog kompleksa Grobnik.

Katedrin projekt ARTOTEKA GROBNIK je javnosti predstavljen 16. svibnja 2015. godine.

U okviru naših programskih djelatnosti izuzetno značajno mjesto zauzima likovna djelatnost, odnosno Međunarodna likovna kolonija Grobnik, koju smo kao prvu u slobodnoj Hrvatskoj osnovali 1996. godine, uz potporu HDLU-a Rijeka i HDLU-a Istre. I dok su se nekadašnje likovne kolonije osnivale ponajprije sa ciljem druženja umjetnika a nakon rada pojedinog saziva umjetnika se novonastalim umjetničkim djelima gubio trag, MLK Grobnik je prva likovna kolonija osnovana sa ciljem stvaranja nove hrvatske zbirke suvremene likovne umjetnosti. Stoga grobnička likovna Kolonija od osnutka radi isključivo pod nadzorom povijesničara umjetnosti te je 2002. godine stručnom selekcijom povjesničara umjetnosti dr.sc. Berislava Valušeka i Borisa Tomana utvrđena Zbirka suvremene likovne umjetnosti Grobnik, a potom i današnji Muzej suvremene likovne umjetnosti Grobnik.

Radom svakog novog saziva umjetnika u okviru Međunarodne likovne kolonije Grobnik Muzej SUG se nadopunjuje novim djelima. Selekcijama pak stalnog stručnog savjetnika Međunarodne likovne kolonije Grobnik - povjesničara umjetnosti dr.sc. Berislava Valušeka, dio likovnih djela svrstavamo u „odjeljak“ Ostali radovi, temeljem kojih smo pokrenuli projekt – ARTOTEKA GROBNIK

Umjetnička djela mogu se posuditi na rok od 10 – 60 dana.

Naknade za posudbu se obračunavaju po danu:

-          prvih  15 dana – 0,5% od vrijednosti djela

-          od 16-og do 30-og dana 0,3% od vrijednosti djela

-          od 30-og do 60-og dana 0,2% od vrijednosti djela

-         

*Svi likovni radovi koji nastanu u okviru Međunarodne likovne kolonije Grobnik su u zajedničkom vlasništvu Općine Čavle i Katedre ČSG te se od osnutka MLKG 1996. godine do danas vodi dvostruka evidencija o svakom autoru i njegovu likovnom ostvarenju.

Djela koje na posudbu nudi ARTOTEKA GROBNIK ostaju u zajedničkom vlasništvu  Općine Čavle i Katedre, u odnosu 50% : 50%. Odlukama Općine Čavle i Predsjedništva Katedre prihod od posudbi i eventualne prodaje djela usmjeren je isključivo za Katedrinu programsku djelatnost.

ARTOTEKA GROBNIK u Kaštelu Grobnik je novi Katedrin kulturno-turistički proizvod te nedvojbeno snaži turističku ponudu Primorsko-goranske županije.  Temeljem već do sada stvorenog ugleda Međunarodne likovne kolonije Grobnik i činjenice da su autori djela iz raznih zemalja, za očekivati je da će Artoteka Grobnik biti čestim ciljem gostiju s riječkog, crikveničkog, opatijskog ali i šireg područja.