“ČA nad Kvarneron 2015.”

PROSUDBENO POVJERENSTVO: dr.sc. Evelina Rudan, dr.sc. Sanja Zubčić i dr.sc. Milorad Stojević - O NAGRAĐENIM POETSKIM URADCIMA

1.     Teštamenat kaštelana Mate Maršanića Gržina gospodarici grobniškoga kaštela Katarini Zrinskoj

Prvonagrađena pjesma Teštamenat kaštelana Mate Maršanića Gržina gospodarici grobniškoga kaštela Katarini Zrinskoj bitno se izdvaja od ostalih i poetičkim postupcima i sviješću o njima.  Pjesma intertekstualno pregovara s tekstom arhivske  građe iz grobničke povijesti. Autor/ica pritom svoj tekst vrlo precizno i jezikom  i grafijom   oblikuje u jeziku i pismu prozvanog vremena i mjesta, ali i uvjerljivim  nijansiranim oblikovanjem iskaza  svog lirskog subjekta. Pritom taj poduhvat s jedne strane asocira mogućnost veze s drugim takvim postupcima u korpusu hrvatske lirike, a s druge strane  izmiče prvopoglednom prepoznavanju.

2.     Kušćić tebe

Drugonagrađena pjesma Kušćić tebe poetska je lirska slika koja  nudi svojevrsnu akvarelnu čistoću. Lirika je to  koja se odmiče od kampanilističke vizure,  dijelom potpomognuta  i sviješću o prijašnjim poetičkim uzorima istog jezika/govora.

3.     Poliptih od rib i ribarije

Trećenagrađena pjesma Poliptih od rib i ribarije uključuje uspješni sudar nešto zahtjevnije strukture i kompozicije te posve običnih i u čakavskoj poeziji nerijetko već korištenih toposa s dugom tradicijom. No, i sadržajna razina i struktura nepretencizno ovaj ‘stvarnosni’ efekt ne ostavljaju na pukom popisu i  opisu nego privode stvari metafizičkom.