GROBNIČKA ČAKAVŠĆINA-ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO
REPUBLIKE HRVATSKE/NEMATERIJALNA BAŠTINA

 

   
   
   
   
   
   „DAROVANI“ 2014. - NAJBOLJI PROZNI RADOVI

Priko sih brd i gromač moj ča odzvanja

Dea Sokolić,  7. razred OŠ dr. Josipa Pančića, Bribir, mentorica: Jelena Franjković

Prošlo leto prišla mi j prijatelica z Zagreba. Baš sam se radovala ča će prit zač ju nis videla od kad smo bile miće. Kad se j konačno pojavila na vratih, su san ju skuševala.

 ''Hodi simo, zami kufer i gremo va kamaru!''

Malo se j ogljedala i šla za manun.

Za marendun je pitala: ''Kaj budemo za gablec žemlje jeli?'' 

''A joj', mislela san, ''ma kakovu zemlju, to su lipe bubice pocukarane!''

Kad je prišlo vrime obeda, rekla san joj da gre s manun naredit stol. Hm! Ona j kladala vilice i tanjure na stol, a ja piruni i pijati. Mat je, razumi se, skuhala šuljki, bribirski specijalitet koga saki mora provat.  Navalila san na jilo kot mutava, a ona j samo brndala po pijatu.

Na kraju j rekla:''Kaj su ovo štrukli neki?''

Duro j zbunjeno gljedala i stala kot drvena Marija. Malo mi j bila smišna, ali mislela san, ipak je ona z veloga grada prišla, pa se još ni snašla.

Ma ki su joj vrazi? Niš ne pravi. A onda j i njoj prekipelo pa j rekla: ''Znaš kaj, ja tebe niš ne razmen, kaj vi govorite kineski?''

''Ki, ča mi?'', čudila san se, ''mor ti j to bribirski.''

Zela san ju za ruku i popele smo se na brdo znad Bribira s koga se vidi skrozi do Karlobaga.

Ja san divanela, a ona j slušala: ''Eto,ovo ti j moj lipi Bribir!  Bribir ti se j smestil med dvi strani gornje i dolnje. Ta lipa zelena dolina zove se Vinodolska, i dobila j ime po vinu. Davno su ga još naselili, a danas ima 16 sel. Gospodari su mu bili Zrinski i Frankopani, a z otoga vrimena još i danas stoji ukras Bribira - kula Frankopanska i grlo štirni na srid naše Vrbi. Crikva nan se zove ''Sv. Petar i Paval''. Puno učenih ljudi se j ovdi rodilo, a mi Bribirci, veseli smo i dragi ljudi. Tancamo, sopemo na sopilah i  volimo mačkare. Ali od sega najviše volimo svoje lipo ča. Ono odzvanja priko sih ovih brd i gromač i saki kantunić njega zna. I kad ja ne bin divanela  na svon lipon čakavskon, to onda više ne bin bila ja. Dal' me sada razumiš?''

Klimnula j. Srce mi j lupalo kot bat. Saki dan smo se se bolje razumele, a na kraji j rekla da će opet kletu prit. 

Tako su ča i kaj našli svoj zavičaj. Saki j za se, a jedan bez drugog ne moru.

                                                                                             

Broštulin

Marko Rošić, 8.a razred - OŠ Kostrena - mentorica: Silvana Kopajtić–Zurak, prof.

Znate ča je to broštulin?

      Povedala mi je moja nona da je njejoj noni broštulin fanj put delal kumpaniju. Ne jako veli, dobro zaprt, z dugon ručicun. Napunila bi ona tu padelicu sa zrncim sirovoga kafa i stavila nad škulju od teplega šparheta. Onda bi obrnjivala ručicu na pokroviću i dugo mešala pazeć da kafe bude kako treba: ni previše, ni premalo zbroštulano. Broštulin bi nekako z kafa zvukal se ono ča je najbolje. Va kuće i okolo kuće se je dihalo pa su susede znale kade će drugi dan popit dobro kafe. Nona bi zbroštulano kafe ohladila i spravila ga va dobro zaprtu škatulu. Kad je rabilo, žlicu po žlicu, škrbno, va malinac bi ga stavljala, mlela i kafe kuhala. A onput su se vrimena promenila i broštulin va zaborav hitila. Nonin broštulin sad na šufite počiva.

Pred manun je danas jedan drugi broštulin, školski. Ni to pravi broštulin, leh naš školski list ki se isto tako zove. Već sedmo leto va njemu se, kod zrnca kafa, mešaju naše misli i osjećaji o semu ča nan se va škole i okolo škole dogaja, naši crteži, stihi i puno slik. Tu je i naš Umejak va ken se trudimo pisat po domaću.

List se semin  pijaža aš lipo zgljeda, vesel je, pun kolora i zabavan. Si se veselimo kad ga dobijemo na početku školskog leta i uz njega se rado spametimo ča je lane bilo. Va mojoj familje i stareji ga rado pročitaju, a tako je i kod mojeh prijatelji.

I kot ča je nonin broštulin kafu daval onaj pravi gušt i aromu, tako i naš Broštulin ističe se ono ča je najbolje i najlipše va kostrenske škole.


Daž

Ema Mureta,  V. razred OŠ dr Josipa Pančića, Bribir,  mentorica: Suzana Šestak

Daž pada. zliva kot s kabla. Baba veli da se j nebo otprlo.

Kaplje, škropi, moči… Pada pa pada. Nigdir žive duše ni. Si su od daža pobigli.

Vele stari ljudi da nan se ote kosti razmočit. Jade se, špotaju daž…

Materi se roba ne suši, otac ne more va rozgi, baba bi šla šetat, ded još ni su žuki porizal….

Si su nabrušeni. Ma, da j  meni znat je l to on isti daž za koga nasrid leta reku: „Neka pada, Bogu fala!“

 

Pomorci va moje familje

Rita Balog, 4.a razred OŠ Kostrena -  mentorica: Branka Batinić

            Moja familja je z Kostrene, bivamo va Žurkove. Još se naš pra-pra-pra nonić Anton prvi otisnul na more kod kapitan i vlasnik maone. Pejal je kamiki z Žurkove v Riku.                  On je započel pomorsku tradiciju.  Za njim je pra-pra nonić Ante šal navigat kod makiništa na parnemu brodu. Ma tu ni kraj! Moj nonić je bil kapitan, a sada su to otac i barba na velemi tankeri.                                                                                                                                                  Judi mi znaju reć : „ Blago tebe kad ti otac plovi.   A ja in stanen povedat :  „ Ča blago? Pasivaju Nova leta, ni ga doma. Dojole rojendan, moj, sestrin, a njega ni. Mat je vavik sama. Ča je tu blago?  Potle se nasmejen aš se domislih kako nan je lipo kad pride doma.           Moja mat fanj put reče : „  Fala Bogu da su mi dica divojke. Bar na brod neće poć! 

 

Rožica

Lorena Vlašić, 1.b - Osnovna škola Čavle - mentorica: Neda Kanjer

 

Na proleći rožice va vrtu rastu. Diše lipe i črjene.

Ne želin jih pobirat već,  leh va nje gjedat i uživat.

Samo jednu ću odnest mojoj staroj majki ka više ne more va vrt poć.

Bit će zadovojna, a ja ću ju bušnut i podragat po milon licu.

 

Visibabe

Nina Maršanić, 1.b - Osnovna škola Čavle - mentorica: Neda Kanjer

 

Zihajaju na proleći i stežu svoj dugi zeleni vrat čez  gustu travu. Sramežjivo zvone, čekaju ki će jih opazit i divit njin se.

Dojdi nan, visibabo, došlo j vrime za cvetanji!