GROBNIČKA ČAKAVŠĆINA-ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO
REPUBLIKE HRVATSKE/NEMATERIJALNA BAŠTINA

KAJ & ČA – temeljne vrijednosti hrvatske kulture

V. SUSRET KAJKAVSKOGA SPRAVIŠČA I ČAKAVSKOGA SABORA

KAJ & ČA – temeljne vrijednosti hrvatske kulture

Slijedom 30-godišnjih kajkavsko-čakavskih kulturnih prožimanja, 13. i 14. lipnja 2003. održani su književni i strukovno-glazbeni susreti Kajkavskoga spravišča i Čakavskoga sabora – čiji su domaćini bile katedre Čakavskoga sabora Opatija, Ronjgi i Grobnik. Ovogodišnji, peti susreti jesu ostvarenje zajedničkoga programa, koji je od 2001. dogovorno tradicionalan, te  u  2002. imenovan  ČA & KAJ: PROŽIMANJA I PERSPEKTIVE.

KAJ & ČA kao djelatni oblik programskoga, a ne formalnoga,  povezivanja dvaju sabora (spravišče = sabor) dugoročni je program s trajnom kulturološkom svrhom: problemskim i suvremenijim pristupom kajkavštini i čakavštini kao temeljnim vrijednostima matične hrvatske kulture.

Time su objedinjeni rezultati dosadašnje suradnje, prije svega izdavačke i časopisne interferencije -  od objave monografskoga broja časopisa Kaj  posvećenog Buzeštini ''Srce Zagorja u srcu Istre'' (br. 6/1973.),  povremenih objava čakavske poezije u Kaju, kao i  međusobnih sadržajnih gostovanja jednoga časopisa u drugom (''Nove Istre''  u ''Kaju'' i obrnuto).

Razlozi zajedničkom  kulturološkom projektu Čakavskoga sabora i Kajkavskoga spravišča – kako je višeput naglašeno -  sadržani su u programskom povezivanju raslojenoga hrvatskoga kulturnog prostora; istoj 

Opširnije...