GROBNIČKA ČAKAVŠĆINA-ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO
REPUBLIKE HRVATSKE/NEMATERIJALNA BAŠTINA

KATEDRA ČAKAVSKOGA SABORA GROBNIŠĆINE

PREDSJEDNIŠTVO: Vlasta Juretić,  Vinko Škaron,  dr.sc. Sanja Zubčić, Zvonimir Kamenar, Ada Maršanić, Silvana Demark, Marinko Dumanić, Norbert Mavrinac, Cvetana Linić, Veljko Franović,  Željka Frlan, Tanja Stanković, Lea Kumić, Dolores Lukanić i Antonija Juričić

Predsjednica:

Vlasta Juretić

Tajnik:

Vinko Škaron

PROGRAMSKE DJELATNOSTI – VODITELJI

ZNANSTVENI SKUPOVI „Grobnišćina; tragovi znakovi i smjerkokazi“ i nakladništvo:

dr.sc. Sanja Zubčić

OČUVANJE I ZAŠTITA KAŠTELSKOG KOMPLEKSA GROBNIK:

Marinko Dumanić i Norbert Mavrinac

MUZEJ SUVREMENE LIKOVNE UMJETNOSTI GROBNIK i MEĐUNARODNA LIKOVNA KOLONIJA GROBNIK

Vlasta Juretić i Vinko Škaron

OSTALE LIKOVNE DJELATNOSTI:

Zvonimir Kamenar i Dolores Lukanić

SURADNJA SA ŠKOLAMA:

Tanja Stanković i Lea Kumić

PUČKE TRADICIJE i ZAVIČAJNI MUZEJ:

Ada Maršanić i Veljko Franović

ORGANIZACIJA PROVEDABA PROGRAMA:

Željka Frlan i Cvetana Linić 

KLUB MLADIH:

Antonija Juričić

NADZOR:

Silvana Demark i Marinko Dumanić

GLAVNA UREDNICA SVIH KATEDRINIH IZDANJA:

dr.sc. Iva Lukežić, prof. emeritus Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

STRUČNI SAVJETNIK ZA LIKOVNE DJELATNOSTI:

dr.sc. Berislav Valušek