GROBNIČKA ČAKAVŠĆINA-ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO
REPUBLIKE HRVATSKE/NEMATERIJALNA BAŠTINA

KATEDRA ČAKAVSKOGA SABORA GROBNIŠĆINE

PREDSJEDNIŠTVO: Vlasta Juretić,  Vinko Škaron,  dr.sc. Sanja Zubčić, Zvonimir Kamenar, Ada Maršanić, Silvana Demark, Marinko Dumanić, Norbert Mavrinac, Cvetana Linić, Veljko Franović,  Željka Frlan, Tanja Stanković, Antonija Juričić, Brigita Čargonja i Korina Zoretić

Predsjednica:

Silvana Demark

Dopredsjednici:

Vlasta Juretić i Norbert Mavrinac

Tajnik:

Vinko Škaron

PROGRAMSKE DJELATNOSTI

Vlasta Juretić

PROGRAMSKI KOLEGIJI:

- PK za kulturno-povijesnu baštinu, znanstvene skupove i nakladništvo – voditeljica: dr.sc. Sanja Zubčić

- PK za likovne djelatnosti: voditelj: dr.sc. Berislav Valušek

- PK za glazbene djelatnosti – voditelj: Vinko Škaron

- PK za suradnju sa školama – voditeljica: Tanja Stanković

- PK za organizaciju priredaba, marketing i odnose s javnošću – voditelj: Ivan Salamon

 

GLAVNA UREDNICA SVIH KATEDRINIH IZDANJA:

dr.sc. Iva Lukežić, prof. emeritus Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

STRUČNI SAVJETNIK ZA LIKOVNE DJELATNOSTI:

dr.sc. Berislav Valušek

PUČKE TRADICIJE:

Ada Maršanić i Veljko Franović

KLUB MLADIH:

Antonija Juričić, Brigita Čargonja i Korina Zoretić