ZAINTERESIRANI SE TREBAJU JAVITI OSOBNO U SJEDIŠTE KATEDRE!


UVJETE ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MJESTA STVARAJU SPOSOBNI I AMBICIOZNI

CONDITIONS FOR NEW JOSB ARE CREATED BY THE ABLE AND THE AMBITIOUS

Projekt "Mogućnosti samozapošljavanja u okviru kulturne proizvodnje" pruža niz  jedinstvenih prilika za sposobne i ambiciozne  -  voditelje  posebnih programa

The project "Opportunities for self-employment within cultural production" provides a number of opportunities for the capable and the ambitious - leaders of special projects

Posebni projekti – rariteti/inovacije

Special projects - a global innovation

1. Jedinstven spomenik svjetskoj baštini – Park/šetnica skulptura „Zakon 9 gradova“, posvećen srednjovjekovnom europskom zakonu kao jednom od najznačajnijih europskih pravnih spomenika – 9 skulptura u kamenu /autori: 9 etabliranih kipara. Projekt u tijeku. Završetak zajedničkog stvaranja nove jedinstvene u svijetu turističke destinacije (9 umjetničkih djela): 18. svibnja 2017.

World Heritage Monument located at a park/promenade with sculptures, called  “The Law of 9 Cities” is dedicated to medieval European law. It refers to  one of Europe's most important legal document.  9 sculptures made of stone by 9 established sculptors. The project is in progress. The completion of the joint creation of new unique world tourist destination is planned for the May 18, 2017.

2. „Priziv na tri, šest i devet“ – svjetski raritet – 3 izložbe koje tijekom trajanja prerastaju u čak 20 izložaba –video-katalog/dokumentarni film o tome kako 3 izložbe prerastaju u 30 izložaba (svjetska posebnost: između ostaloga, prikaz  daleko veće isplativosti inače skupih izložbenih prostora) - sudjeluje 9 likovnih umjetnika iz Hrvatske, Nizozemske, Čilea i Argentine – Projekt u tijeku

“The Appeal on three, six and nine” – a global speciality: during the project duration, 3 art exhibitions will turn  into  20 exhibitions - Video – catalogue and  a documentary film will be made about how three exhibitions can produce 30 exhibitions (among other peculiarities: see profitability, otherwise expensive) – 9 participating artists from Croatia, the Netherlands, Chile and Argentina. The project is in progress.

 

3. Artoteka Grobnik - jedina artoteka u ovome dijelu Europe - umjetničko djelo mogu iznajmiti sve pravne i fizičke osobe s područja Europske unije

Grobnik Artothek is the only Artothek in this part of Europe - a piece of art can be rented by all legal and natural persons from the European Union.

 

4. Srednjovjekovni zakon 9 gradova – Vinodolski zakon - jedan od najznačajnijih europskih pravnih spomenika – proglašenje Zakona devet gradova u Kaštelu Grobnik – glazbeno-scenski prikaz - video suvenir

The Medieval Law of 9 Cities or the Law of Vinodol is one of Europe's most important legal documents. The proclamation of the Medieval Law of Nine Cities will take place at Grobnik – a musical show will be set as a video souvenir.

 

5. Grobnički govor - zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske – glazbeno scenski prikaz - video suvenir – pripreme u završnici

The Grobnik dialekt is protected as a part of the cultural heritage of the Republic of Croatia. The musical show will be set as a video souvenir. The preparations are in the final stage.

 

6. „Frankopansko sudovanje“ - Prizivom na tri, šest i devet gradova – jedinstveno sudovanje u svijetu – scenski prikaz - video suvenir – pripreme u tijeku

“The Frankopan magistracy” – Appeal on three, six and nine cities – a unique kind of magistracy in the world. The stage show will be set as a video souvenir. The preparations are in progress.

 

7. Festival „Grobnička skala“ – za mlade pjevačke talente - zajednički projekt Katedre Grobnik, hrvatskih autora pjesama i desetak medija - za očuvanje, zaštitu i promicanje hrvatske nematerijalne baštine – cjelogodišnji

The "Grobnik Scale" Festival for young singing talents is a joint project of the Grobnik Cathedra, Croatian songwriters and a dozen of media representatives. The Festival is intended to preservation, protection and promotion of Croatian intangible heritage – an

Jeste li mislili: lipanj

all year project.

 

8. Želim znati više - Kviz znanja „Gdje sam – tko sam“ – tromjesečno natjecanje za srednjoškolce i učenike osnovnih škola - u suradnji s osnovnim školama i turističkim agencijama  (rujan – prosinac)

I want to know more –  "Where am I - who am I" Quiz  is a quarterly competition for high and primary school students, organized in cooperation with primary schools and travel agencies (September – December).

 

9. Želim znati više – Natjecanje u čitanju – u suradnji s osnovnim školama s područja Primorsko – goranske županije  –  cjelogodišnji projekt

I want to know more – Reading Competition organized in cooperation with primary schools of the County of Primorje and  Gorski Kotar – an all year project.

 

10. „Darovani“ – cjelogodišnji  natječaj za najbolje učeničke literarne i likovne uratke – sudjeluju učenici iz 11 osnovnih škola

“The Gifted”– an all year competition for the best literary and artistic creations, participated by the students from 11 primary schools. 

 

11. „Grobničko polje 1242.“ - pobjeda Hrvata nad Tatarima/Mongolima, na Grobničkom polju 1242. – glazbeno-scenski prikaz - video suvenir - pripreme u tijeku

“The 1242  Grobnik Field Battle” - a reminder of the victory of the Croats over the Tatars/Mongols in 1242. A musical show will be set as a video souvenir. The  preparations are in progress.
 

Medijska pratnja: Jedinstvenost/inovativnost projekata unaprijed jamči medijsko praćenje
Mediacoverage: Unique and innovative projects guarantee good media coverage.