2012 godina - Umjetnost u pokretu CROARTIA

 

 
FOTO
Foto umjetnost u pokretu CROARTIA 1
Foto umjetnost u pokretu CROARTIA 2

                         MEĐUNARODNA LIKOVNA KOLONIJA GROBNIK

 

HRVATSKA KULTURNO-TURISTIČKA INICIJATIVA

UMJETNOST U POKRETU CROARTIA

                                                                                

OPIS I TIJEK DOGAĐANJA

 

Projekt UMJETNOST U POKRETU – CROARTIA je najnovija kulturno-turistička inicijativa, koju su, pored mnogih drugih subjekata u Hrvatskoj i izvan nje, i naši njemački suradnici prepoznali kao mogućnost proširenja dosadašnje uspješne suradnje na niz drugih subjekata, kako u kulturi tako i u drugim segmentima: turizmu, školstvu, sportu, gospodarstvu itd. Mi smo se, kao autori ove kulturno – turističke inicijative, već do sada uvjerili da projekt nudi mogućnost izuzetne hrvatske turističke promidžbe u  Njemačkoj, posebice na području Baden-Würtemberga.

 

KULTURNO-POVIJESNA BAŠTINA U OKVIRU PROJEKTA

 

Kroz realizacije programa unutar projekta, već je osjetna promidžba zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske – posebice kaštelskog kompleksa Grobnik i svih njegovih sadržaja, kao jedinstvene povijesne, ne samo hrvatske,već i europske baštine, a koja je danas vrlo živom, osobito na polju likovnih djelatnosti.

 

Grobnički kaštelje najobnovljenija od 9 frankopanskih utvrda nekadašnje Vinodolske knežije i jedini nastanjen kvalitetnim kulturnim sadržajima. Pored Zavičajnog muzeja/Etnografske zbirke od 1992. godine i Galerije suvremene umjetnosti iz 1999. godine, s 2002. godine utvrđenom Zbirkom suvremene likovne umjetnosti (što je već doprinijelo pojavljivanju ove destinacije na mnogim internetskim stranicama širom svijeta), Grobnik je jedan od stupova Vinodolskog zakona iz 1288. godine – jednog od najznačajnih pravnih akata srednjevjekovne Europe i koji je korišten u stvaranju mnogih europskih zakona. Taj podatak se premalo koristi u turističke svrhe.

Nadalje, tu je bogata sakralna baština. Neposredno uz kaštelski kompleks je crkva sv. Filipa i Jakova (romaničko-gotička, poč. 12. st., sakralne, povijesne i umjetničke vrijednosti s drvenim korom), a novootkrivenigrboviZrinskih i Frankopana ukazuju na sada nepoznate povijesne detalje iz Župe.  1995. godine je zaokružila 900 godina postojanja. U središtu mjesta je crkva Svete Trojice, sa zvonima iz 1383., 1527. i 1669.godine, iz koje potječe i do današnjih dana sačuvano najstarije datirano zvono u Hrvatskoj (1383.).

Pored niza zemljopisnih i povijesnih činjenica, koje ovoj utvdi građenoj na rimskim temeljima daju izuzetan značaj, suvremeno stvaralaštvo konstantno dodatno bogati hrvatsku kulturnu baštnu u cijelosti i smješta je unutar ovih zidina. Također su tu dodatne mogućnosti obogaćivanja turističke ponude, do sada neiskorištene, primjerice legende, kao što je ona o porazu Tatara na Grobničkome polju. Činjenica je da vlasnici vidnodolskih kaštela - knezovi krčki, u posjed istih dolaze upravo u vrijeme najjsnažnijih najezda Tatara u Europu kao svojevrsni bedemi obrane kršćanstva, među kojima i najzapadniji Grobnik. Budući da se Tatari u povijesti dalje od Grobnika ne spominju, na raspolaganju nam je I ta, do sada nedovoljno iskorištena, mogućnost predstavljanja vinodolskih kaštela u kulturno-povijesnom turističkom smislu.

Uz današnju značajnu turističku ponudu kaštelskog kompleksa Grobnik, navedene su  činjenice bile i jesu vrlo snažnim razlozima da Katedra-upravljač grobničkoga Kaštela od 1992. godine, inicira i realizira mnoge kvalitetne kulturne i kulturno-turističke projekte, među kojima i danas aktualni UMJETNOST U POKRETU CROARTIA, kao novu kultruno-turističku inicijativu.

 

UZASTOPNO ODRŽAVANJE KULTURNO-TURISTIČKE INICIJATIVE

 

Uvod u projekt UMJETNOST U POKRETU CROARTIA, kao kulturno-turističku inicijativu, je višegodišnja uspješna i stalna međunarodna suradnja, a posebice s Njemačkom od 2007. godine do danas. Ovaj  projekt već u jednogodišnjem planu sadrži niz programa koji jamče uzastopnost ali ne samo to – skoro svaki je program u okviru njega samo prvi u nizu, što znači da ovaj projekt “uzastopno” mijenje u “trajno”. U svakome slučaju i u najmanju ruku – s neizvijesnim je datumom završnog programa.

Provođenje programa je počelo u travnju, u Hrvatskoj. Svi su, do sada realizirani uspješno, s rezultatima iznad očekivanja. U tijeku je nastavak realizacije projekta u Hrvatskoj do polovice kolovoza, kada se realizacija programa nastavlja u Njemačkoj te nastavlja svoj put po drugim državama. Programi u 2013. godinu počinju u Njemačkoj, nastavljaju se  u Hrvatskoj itd.

UMJETNOST U POKRETU - CROARTIA  dodatno doprinosi prepoznatljivosti hrvatskog turizma. S obzirom na višemjesečnu realizaciju, produžava turističku sezonu, a stvaranjem značajnog broja novih umjetnina te u nastavku stvara novopokrenute kulturne i sportske manifestacije i zaključuje nove suradnje, a vijek trajanja ove kulturno-turističke inicijative je neograničen.  UMJETNOST U POKRETU CROARTIA/KUNST IN BEWEGUNG CROARTIA se, sukladno svom nazivu, realizira u dvije države te dijelom zahvaća niz drugih država, u mjestima udaljenosti do čak 800 kilometara, a kroz 2012. godinu se pedesetak događanja u okviru projekta ispreplićena principu zrcala – jednaki se programi realiziraju u Hrvatskoj, a potom i u Njemačkoj.

 

REALIZACIJA PROJEKTA VEĆ U KOLOVOZU 2012. OSIGURAVA KONSTANTNE BESPLATNE MOGUĆNOSTI PREDSTAVLJANJA HRVATSKOG TURIZMA – U 2012. GODINI: DVORAC SCHWETZINGEN KRAJ HEIDELBERGA, ZA KOJE NJEMAČKI PARTNERI JAMČE CCA 15000 POSJETITELJA.

 

 

 

CILJEVI/SVRHA KULTURNO-TURISTIČKE INICIJATIVE

 

1.    konstantno besplatno promicanje hrvatske turističke ponude u Njemačkoj,

2.    pokretanje rada prve likovne kolonije u Njemačkoj – inicijator hrvatski partner

3.     obogaćivanje Zbirku suvremene likovne umjetnosti Grobnik za preko 200.000,00 Kn

4.    uspostavljanje novih međunarodnih suradnji, s naglaskom na turizam

5.    pokretanje novih međunarodnih manifestacije u Hrvatskoj i Njemačkoj

6.    predstavljanje hrvatskog likovnog stvaralaštvau inozemstvu

7.    osiguravanje kvalitetnih besplatnih promotora hrvatskog turizma

Ciljeve zaključujemo  s ovom točkom jer je izvijesno da u stotinjak inozemnih suradnika i mnogih drugih ova kulturno – turistička inicijativa i do sad već ima vrlo korisne a besplatne promotore hrvatske turističke ponude.

Program UMJETNOST U POKRETU CROARTIAsimbolizira mobilnost u svim smjerovima. To je hrvatski projekt, dakle hrvatski proizvod, koji su njemački suradnici oduševljeno prihvatili te  pripremili zaštitni znak CROARTIA i izradili zastavice, kojima se kretala POVORKA CLASSIC GALA okićena na trodnevnom putovanju od Njemačke, preko Italije i Slovenije do odredišta projekta u Hrvatskoj.

 

 

voditelji projekta:

Vlasta Juretić, dopr., vod. Katedrinih programa

Vinko Škaron, tajnik Katedre, vod. Ureda